دکتر تووانا بوروس نویسنده و کوچ

به عنوان یک کوچ، زندگی من ریشه در اشتیاقم برای یافتن الماس درونی افراد، تقویت رهبران و توانمندسازی افراد برای رسیدن به اهداف عالی دارد.”

            دکتر تووانا بوروس
              نویسنده و کوچ

🌟”As a coach, my life’s work is rooted in my passion for finding gems, strengthening leaders and empowering individuals to reach lofty goals.”
Dr. Towanna Burrous

لینک کانالها و فرم های هفته ی کوچینگ ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفته کوچینگ

ایران، همگام با سایر کشورها هفته بین‌المللی کوچینگ سال ۲۰۲۳ را برای جشن گرفتن قدرت و تأثیر کوچینگ حرفه‌ای برگزار کرد.

در بطن رویداد امسال کوشیدیم تا با تعهد و بدون تعصب، روی توانمندی های خود تمرکز کنیم و به یاد داشته باشیم همه ما این قدرت را داریم که قابلیت‌هایمان را در زندگی شخصی و حرفه‌ای، به حداکثر برسانیم.

شبکه های اجتماعی ما: