برنامه‌های هفته کوچینگ ایران

روز اول - دوشنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰

سخنرانی اساتید ملی و بین‌المللی

 • کارگاه
 • وبینار
 • ارائه مقاله
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

روز دوم - سه‌شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰

سخنرانی اساتید ملی و بین‌المللی

 • کارگاه
 • وبینار
 • ارائه مقاله
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

روز سوم - چهارشنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰

سخنرانی اساتید ملی و بین‌المللی

 • کارگاه
 • وبینار
 • ارائه مقاله
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

روز چهارم - پنج‌شنبه ۹ الی ۱۷

رویداد حضوری با حضور اقشار جامعه

 • بازی‌هایی برای آشنایی با کوچینگ
 • دریافت خدمات آشنایی با کوچینگ
 • کوچینگ اولیه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

روز پنجم - جمعه ۱۴ الی ۱۹

همایش با حضور جمعی از کوچ‌ها، نهادها، انتشارات، پادکست‌ها و فعالین کوچینگ کشور به همراه مدعوینی از سازمان‌ها و نهاد‌ها

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

روز ششم - شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰

سخنرانی اساتید ملی و بین‌المللی

 • کارگاه
 • وبینار
 • ارائه مقاله
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

روز هفتم - یکشنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰

سخنرانی اساتید ملی و بین‌المللی

 • کارگاه
 • وبینار
 • ارائه مقاله
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

شنبه 22 اردیبهشت 1403

یکشنبه 23 اردیبهشت 1403

دوشنبه 24 اردیبهشت 1403

اطلاعات تماس

در کنار شما هستیم...

تلفن

۰۹۱۰۰۰۴۶۳۷۰

آدرس

تهران، چهارراه ولیعصر  ساختمان دکتر حسابی

ثبت‌نام کوچ

فرم ثبت نام کوچ های داوطلب ارائه خدمت

ثبت‌نام مراجع

ثبت نام  هموطنان  برای  آشنایی با کوچینگ

همکاری داوطلبانه

فرم ثبت نام برای حضور داوطلبانه در تیم رویداد