Search
Close this search box.

آنتونی رابینز :  دانش، به تنهایی قدرت نیست بلکه قدرت بالقوه است. آن چیزی که قدرت واقعی را می‌سازد، اقدام کردن است».

✨رابینز می‌گوید: “”از ۱۰۰ درصد عواملی که در موفقیت یک کسب‌وکار نقش ایفا می‌کنند. ۲۰ درصد مربوط به دانش فنی و ۸۰ درصد مربوط به بعد روان‌شناختی یا ذهنی است. برخلاف آنچه تصور می‌شود، دانش قدرت نیست بلکه قدرت بالقوه است. ✨ آن چیزی که قدرت واقعی را می‌سازد، اقدام کردن است. ✨ او شیوهٔ […]