مدل کوچینگ گرو(GROW COACHING MODEL )

✨مدل گرو از مدل‌های پرطرفدار و پرکاربرد بین کوچ هاست که اولین بار توسط سر جان ویتمور در سال 1992 در کتاب (مربیگری عملکرد) مطرح شد. نام  GROW از ابتدای حروف یک توالی عملیاتی در این مدل کوچینگ گرفته شده است. مدل گرو الگوریتمی ساده و درعین‌حال قدرتمند برای تصویر کردن جلسات کوچینگ و منتورینگ […]