وبینار های هفته کوچینگ ایران ۱۴۰۳

💎  موضوع : چگونه سازمان‌های جهانی تغییر می‌کنند – قدرت کوچینگHow Global Organizations Transform – the power of coaching 👤 مدرسین: لیندا مک لافلین، مستر کوچ و کاترین تانو مستر کوچLinda McLoughlin, MCC, MBS & Catherine Tanneau, MCC 🗓  ۲۷ اردیبهشت  ۱۴۰۳⏰  ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ (به وقت تهران) 👤 میزبان : ثریا سلمانیان، منتور کوچ […]