کوچ پزشک (Physician coach )

✨پزشکان در معرض فشارهای سنگینی از جمله ساعات کاری طولانی،و مسئولیت خطیر سلامت بیماران، هستند‌. این عوامل می‌توانند منجر به فرسودگی شغلی، اضطراب، افسردگی، و حتی مشکلات سلامت جسمی شوند.پزشک کوچ، می‌تواند در این مسیر پرفراز و نشیب، یاری‌گر پزشکان باشد. ✨پزشک کوچ کیست و چه کاری انجام می‌دهد؟پزشک کوچ، پزشکی هست که در زمینه […]