همگرا، هم افزار و هم آوا قدم بعدی را برخواهیم داشت

کارگروه سازمانی هفته کوچینگ ایران 1403 در همکاری با انجمن مدیریت منابع انسانی ایران برگزار میکند:🏆همایش نقش کوچینگ در ارتقا عملکرد منابع انسانی، هم زمان با روز ملی منابع انسانی. برنامه ها📌تجربه موفق کوچ :سازمان های مپنا ،فناپ، ایرانسل📌معرفی نقش کوچینگ سازمانی📌پنل تجربیات جمعی از کوچ های سازمانی📌 پنل تجربیات بین المللی کوچینگ سازمانی سخنرانان […]