کوچینگ کسب و کار (Business Coaching)

✨یکی از پر کاربرد ترین زیرشاخه های کوچینگ، بیزینس کوچینگ است. چیزی که بهره‌گیری از آن، در سال‌های اخیر در سازمان‌های کوچک و بزرگ و توسط کارآفرینان در جهان مورد توجه قرار گرفته است. ✨ بیزینس کوچ کمک می‌کند تا کسب و کار، از نقطه موجود به سمت نقطه مطلوب حرکت کند. ✨یکی از فواید […]