مدل کوچینگ CLEAR

در این مدل، کوچ می تواند مشکلات مراجع را به صورت کلی بررسی کرده و یا روی یک مسئله تمرکز کند و سپس فرایند را به طور مکرر تکرار کند. ✨پنج مرحله مدل:  C:Contractتوافق‌نامه:هدف اصلی، شفاف‌سازی محدوده کلی جلسات کوچینگ و ترسیم کلی فرایند کوچینگ به منظور جلوگیری از سردرگمی و سوءتفاهم است.  L:Listen گوش دادن فعال:به […]