کاش کمتر قضاوتگر باشیم

خیلی ها پیش خودشون میگن: “كاش از صدای ذهنی که همش دیگران رو قضاوت میکنه رها باشم!😔ما میگیم: ” چرا کاش؟ کوچ بگیربراش ، کار کن باهاش …”💪 بله تعدادی از ما صدایی در درونمان داریم که شبیه یک قاضی یا قضاوت‌گر صحبت میکند. مطالعات نوین در خوشناسی نشان داده است که این صدا مسئول […]