فراخوان دریافت مقالات با رویکرد علمی- پژوهشی

می‌دانیم که کوچینگ ملاقات‌هایی بین کوچ و مراجع است که در آن با همراهی هم، مراجع خود را آنگونه که هست شناخته و توانایی‌های خود را برای تحول در زندگی فعال می‌کند.شاید فکر کنید بیشترین عناصر دارای اهمیت در کوچینگ غیرقابل لمس بوده و در ارتباط میان کوچ و مراجع اتفاق می‌افتند لذا نمی‌توان آن‌ها […]