کوچ‌ها

سعیده ابراهیمی

توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مهدی بیرامی

کوچ توسعه فردی

ایران، آذربایجان شرقی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حسین شعبانی

کوچ توسعه فردی وسازمانی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محمدرضا شیرجزی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مائده حوایی

کوچ رشد فردی و خوددوستی

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فاطمه توحیدی راد

کوچ توسعه فردی

ایران، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

عباس رضایی

کوچ توسعه فردی، توسعه کسب و کار

استرالیا، Lower Austria

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ماريت كريم

کوچ توسعه فردی

ايران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زهره رسولی

کوچ توسعه فردی

ایران، البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

معصومه کاظمی

finance

، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فاطمه سیاره

کوچ توسعه کسب و کار

ایزان، هرمزگان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

عباس بهادری

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، بوشهر

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سیده حنانه کاشفی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار، کوچ سلامت

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ایمان میراب زاده اردکانی

کوچ تعالی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

النا آقاسی

کوچ رشد و توسعه فردی و سازمانی

انگلستان، پورتس موث

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مریم نقوی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سعیده جعفرپور

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

طلوع اولاد شهباز

کوچ توسعه عملکرد فردی و شغلی

ایران، خوزستان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نسرین حیدری

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ سلامت

ایران ، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

معصومه مظفری

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شیرین ضیامحسنی

کوچ تغییر باورها و شروع دوباره

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مهدی رستمی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حورا کرمانی پور

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محمد علی جواهری

کوچ توسعه فردی

ایران ، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

افسانه تقوا

کوچ توسعه فردی، رابطه

امریکا، Georgia

ایمیل

اطلاعات بیشتر

بتول علیزاده

کوچ توسعه فردی، رابطه، سلامتی

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

انوشیروان ظهیری

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، گیلان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حمیده دهقانی

کوچ سلامت

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

عاطفه قربانی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

عادل صادقی

کوچ توسعه فردی، توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فریبا یاراحمدی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شقایق مباشری زاده

کوچ رشد و توسعه فردی بانوان شاغل

Iran، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

پرستش دلیر

کوچ خانواده‌ای آسیب دیده از اعتیاد

ایران، خراسان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مهناز فرح بخش

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، گیلان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

تکتم پارسایی

کوچ و منتور

، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

احمد بشارت نژاد

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

اسما قاسمپور

کوچ توسعه فردی

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شریفه مرگدری

کوچ توسعه فردی

ایران ، گلستان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

آوا كمرى

کوچ توسعه کسب و کار

ايران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رها منوچهرنیا

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، آذربایجان شرقی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ندا خیرمند

کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، تهران _اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

Maryam

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، ایران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فریده سیدی پور

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فاطمه کارگرفرد

کوچ

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

parisa ghafari

کوچ توسعه فردی

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

کتایون فتحی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ترانه ریسمانچیان

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فرزانه دوست محمدی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

میثم لطفی

کوچ توسعه فردی

ایران ، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فائزه محمدی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، گیلان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مریم خداداد

کوچ مدیران عامل

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

بنفشه سرابی

کوچ تعادل کار و زندگی

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

امیرحسین گدری

کوچ توسعه فردی، توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حامی طاهری

کوچ سلامت

Belgium، Wallonie

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سعیده سلیمانی

توسعه فردی

آلمان، مونیخ

ایمیل

اطلاعات بیشتر

لیلا دده خانی

کوچ زندگی

ایران، همدان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

میلاد شمخالچیان

کوچ رابطه، توسعه کسب و کار

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سبا محمدیان

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فرشاد غفاری

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فهیمه چگینی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محمدحسین معقولی

کوچ سازمان و رهبران

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مژده جمشیدی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حامد عزیزی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زهرا صرامی

کوچینگ هدف و معنا وکوچینگ توسعه فردی

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

لیلا حاج نصراله

کوچ توسعه فردی;، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زهره زین الدینی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مصطفی بختدار

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مژگان سجادی

کوچ

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سیده فاطمه آل مهدی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، خوزستان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

پریسا پیرجمالی

کوچ رشد و آرامش زنان

ایران، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

اکبر شاهی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

آرزو جوادزاده

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زهرا صدیقی

کوچ توسعه فردی، کوچ سلامتی

ایران، البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مجید صالحی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، مرکزی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زهرا مال‌گرد

کوچ توسعه فردی

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سمیرا راه نورد

کوچ

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

الهه حمزه ایل

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فاطمه مرادی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مجید صحراکاری

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار، کوچ سلامت

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محسن مهاجرب

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حسام الدین صالح گوهری

کوچ توسعه فردی و شغلی

Iran، کرمان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ساره شکاری

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ماه نسا كريمي

کوچ توسعه فردی

ايران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سپهر علیخانی

کوچ کسب‌و‌کار . کوچ فروش

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ماتیا البرزی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سها بيرانوند

رابطه

ايران، البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محمدمهدی یعسوبی

کوچ توسعه فردی

ایران، قم

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زکیه صفی زاده

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، کرمان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

عاطفه قلمی

کوچ توسعه فردی

ایران، مرکزی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مرجان راد فرهمند

کوچ توسعه فردی

ایران، گیلان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سعید امیری

کوچ سازمانی – کوچ صنعت طلا جواهرات

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

علی صادق زاده

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

طاهره عبادی

توسعه فردی;رابطه

ایران ، خوزستان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سید مهدی عینی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

هومن بقایی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار، کوچ سلامتی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فریبا بهرامعلی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مرضیه فلاح

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ سلامت

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سید محمد امین قاسمی زاده

توسعه فردی و کسب و کار، رهبری،‌روابط

ایران، بوشهر

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مجتبی غلامرضائی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، سمنان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سمیه قاسمی

توسعه فردی;رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

توکتم پارسایی

کوچ توسعه فردی

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سحر ناظری

کوچینگ تحول تیمی و سازمانی

ایران، هرمزگان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فائزه السادات اسماعیلی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

آیدا باقرزاده

کوچ زندگی

ایران، خراسان جنوبی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رسول پورعلی

کوچ توسعه فردی

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محمدعلی کسائی

توسعه فردی;توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ریحانه بنی مهد

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

امیر درجه

کسب و کارهای آنلاین و نرم افزاری

ایران، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

اندیشه هراتیان نژادی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زهره صالح بیگ

لایف کوچینگ

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حسین جزینی

کوچ

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

راحله نیک پور

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

پریچهر امیری

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

خالد سیاحی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مهدیه صیدی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

عاطفه زنگویی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نفیس بابایی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار، کوچ سلامت

ایران ، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

امین یزدانی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مریم بهنژاد

کوچ توسعه فردی

سوئد، استکهلم

ایمیل

اطلاعات بیشتر

علیرضا حاجی آقایی اصفهانی

کوچ توسعه فردی، توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

هما کلانتری ترکمانی

کوچینگ

، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مریم معین الغربایی

کوچ توانمندسازی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

جلال جعفرپور

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، گیلان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ودیعه معتکف ایمانی

کوچ

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رضا مدبر

کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مرتضی آریایی فر

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زینب بابائی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سیدابوالفضل احمدی

کوچ توسعه فردی و سازمانی

Iran، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فرزانه ربانی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

علی سلطانی

کوچ توسعه فردی، سایر

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سید حسن حسینی نسب

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

المیرا عبداللهی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

امیرحسین فانی زاده

کوچ توسعه فردی

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

بهاره اجتهادیان

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

وحید مجیدی

توسعه فردی و سازمانی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رویا روستایی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شهرام تجزیه‌چی

کار و کسب

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شیرین حجاران

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

معصومه احمدپناه

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

علی بیات

کوچ رابطه

ایران، تهران- خوزستان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مسلم مظاهری

کوچ کسب و کار های فنی و صنعتی

ایران، قم

ایمیل

اطلاعات بیشتر

هایده عربخانی

،

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حسن پوراسماعیلی

کوچ توسعه فردی

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محمود حری ابرقوئی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ثمین منیری

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مینا خوئینی

بیزینس کوچ و کوچ رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نهال عزيزي

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار

ايران، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

افسانه عقیلی (قصه)

کوچ هنردرمانی و خلاقیت/ کودک و نوجوان و بزرگسال

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

میترا فرهادیان

کوچ توسعه فردی

ایران، البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

پری سا غفاری

کوچ نقاط قوت

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فاطمه نیلفروشان

کوچ کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

امین افروزیان

کوچ توسعه فردی

ایران، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نیوشا دوشن

کوچ توسعه فردی، کوچ سلامتی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

بهار مازندرانی

کوچینگ توسعه فردی و سازمانی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سعید رحیمی

بیزنس کوچ، کوچ مدیران عالی

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مهسا نفعی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رویا روستایی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

، البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

لیلی بحیرائی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مهدی بهادری

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، قم

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زهره ابراهیمی

کوچ

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فاطمه دهداری

کوچ توسعه فردی، کوچ سلامت

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

راضیه محمدی

کوچ توسعه فردی

ایران ، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سارا صدرى پور

کوچ توسعه فردی, کوچ رابطه, کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زهره شایان

کوچ بهبود عملکرد

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شهاب طباطبائی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نوشین دادفر

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

پریسا بازویار

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، هرمزگان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

هانی منصوری طهرانی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فرزانه قطبی زاده

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مهرسا علیزادصانع

کوچ توسعه فردی

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

وحید بهنام فر

بيزينس كوچ

ايران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

صادق کوهکن

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محمد قاسم زاده

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ايران، تهران – البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

آرش باقرپور

کوچ توسعه فردی، توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شکوفه علایی

کوچ زندگی و توسعه فردی

، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ساناز سیف الدینی

کوچ توسعه فردی

ایران، کرمان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محسن افخمی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

منیبا یوسفی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مینا رحمانی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فروغ خیر خواه

کوچ توسعه فردی

ايران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ملیحه رودباری

کوچ

ایران، کرمان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سهیلا سرگزی

توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رضا کریم زاده

کوچ توسعه فردی

ایران، هرمزگان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نسیم کرباسی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فاطمه امیری

کوچ توسعه فردی، کوچ سلامت

ایران، کرمان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

آزاده میردار

کوچ رابطه

ایران، اردبیل

ایمیل

اطلاعات بیشتر

عطا فیضی

کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، همدان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سپیده فرخی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

علی رمضانیان باجگیران

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سمانه نوذری پور

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رامنا رحمانیان

کوچ توسعه فردی

ایران، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نسرین تابناک

کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ایرانا احمدی

کوچ توسعه فردی

ایران، آذربایجان شرق

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رضا امیری

آموزش و پرورش

، گیلان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شپول عمرپور

کوچ توسعه فردی

ایران ، ارومیه

ایمیل

اطلاعات بیشتر

علی نقدی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، آذربایجان شرقی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

پیام آزادی

کوچ توسعه فردی، رابطه، توسعه کسب و کار، سلامت

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سامان خردمند مهر

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نرگس فرشیدی

کوچ تحول در زندگی

ایران، هرمزگان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

پیام لاهه مطلق

کوچ توسعه کسب و کار

، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

علی مرادی

کوچ والدین و نویسندگی

، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مجید عبداله زاده

کوچ توسعه فردی، توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ندا برسم

کوچ توسعه فردی

ایران ، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مطهره محمدی فرد

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محمد امین یعقوبی

کوچ صنعت

، خراسان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

میلاد حسن زاده

کوچ توسعه کسب و کار، رهبری و سازمانی، مسیر شغلی، کوچ زندگی و توسعه فردی، آموزش و تحصیلی

ایران، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مهسا ابراهیمی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ سلامتی

ایران، البرز

ایمیل

اطلاعات بیشتر

هستی سپاسدار

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، بوشهر

ایمیل

اطلاعات بیشتر

الهام شامرادی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ستیا ناظم

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زهرا قفقازی

کوچ تحصیلی-کوچ مهارتی

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فروزان نظری

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

اعظم حیدری

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حمزه سپهری

کوچ نقاط قوت

ایران، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مصطفی میر صلح دار

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

هادی گل محمدی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محبوبه حاج‌قاسمی

کوچ توسعه کسب و کار

قبرس، قبرس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

عبدالعلی خان احمدی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ندا برسم

توسعه فردی

، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سارا تکریمی

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نسرین شاعرزاده

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مهدی دانشوری

کوچ زندگی، بیزینس کوچ

، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فاطمه انصاری

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

ایمان پویایی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شیوا پورسعید

توسعه فردی

امریکا، ایالت یوتا

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رویا رضایی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

زیبا مهرثمرین

کوچ رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سمیرا پیرگزی

توسعه فردی;توسعه کسب و کار;سایر

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نجمه طاهری

توسعه فردی;توسعه کسب و کار

ایران، کرمان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نیلوفر مقدادی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

آمریکا-ایران، لس آنجلس- اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

منصوره سادات موسوی منفرد

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

لیلا سینایی

کوچ توسعه فردی

ایران، کرمان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

محسن یاسری

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، سیستان و بلوچستان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فروغ مهر پرور

کوچ توسعه فردی، کوچ سلامتی

ایران، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رباب محمدی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، آذربایجان شرقی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سحر اسماعیلی

کوچ توسعه فردی،رابطه، توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فریال فرمانی

کوچ توسعه فردی و سازمانی

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سپیده نظری

کوچ توسعه فردی، کوچ سلامت

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

قاسم خلیلی

کوچ سلامت

ایران ، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

میثم عباسی

کوچ توسعه فردی

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

یونس شاکری

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه، کوچ توسعه کسب و کار

ایران ، بوشهر

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مينا رشيدی

کوچ مدیران

ترکیه، استانبول

ایمیل

اطلاعات بیشتر

الهه غروی

بهبود عملکرد

ایران، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

بهرام گلستانی

کوچ کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

آرزو

کوچ توسعه فردی، کوچ رابطه

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نوید اتحادیان مقدم

کوچ تحلیل‌گری کسب‌وکارهای آموزشی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

دلارام متین

کوچ زندگی و کسب و کار ، کوچ کودک و نوجوان گروه سنی (9-12)

ایران، خراسان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مریم مبین زاده

کوچ توسعه فردی

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رحیم کریمی

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

حجت شادانفر

کوچ سازمانی

ایران، مرکزی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

طلوع

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، خوزستان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

مریم سادات کاظمینی

کوچ توسعه فردی

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سعید یازرلو

کوچ توسعه کسب و کار

ایران، گلستان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سیده سمیرا حسینی سنگتراشانی

کوچ توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سویدا زارع

توسعه فردی

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

غلامرضا نیازی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

پویا مهری

بیزینس کوچ و مشاور کسب‌وکار

ایران، اردبیل

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فاطمه سرهانی

کوچ توسعه فردی (آرامش درون،حال خوب)

ایران، یزد

ایمیل

اطلاعات بیشتر

سمیه گوزلی

توسعه فردی;سایر

ایران، آذربايجان شرقي

ایمیل

اطلاعات بیشتر

عالیه محبی

کوچ

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

علی قاینی

کوچ کسب وکار

Iran، خراسان رضوی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

رئوف حمیدپور

کوچ توسعه و تحول فردی، کوچ معنوی

ایران، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

باران کاظمی

کوچ توسعه فردی

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

صبا محمدرضائی

توسعه فردی;توسعه کسب و کار

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

راضیه اسلامی

کوچ توسعه فردی، کوچ توسعه کسب و کار

ایران، تهران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شیما سادات باطنی

کوچ توسعه فردی

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

فرزانه جهادی نائینی

کوچ

ایران، اصفهان

ایمیل

اطلاعات بیشتر

شهره محمدی

توسعه فردی;توسعه کسب و کار

ایران، فارس

ایمیل

اطلاعات بیشتر

هدا غلامعلی پور

لیدرشیپ کوچینگ و کوچ سازمانها

ایران، خراسان شمالی

ایمیل

اطلاعات بیشتر

نجیبه حسین زاده

کوچ توسعه فردی

ایران، مازندران

ایمیل

اطلاعات بیشتر

کاوه وزیری

کوچ، منتور و مدرس کوچینگ

مدرسه ایمپکت

آی سان بنی هاشمی

کوچ نقاط قوت

مدرسه ایمپکت

افشین محمد

کوچ زندگی و مدیران اجرایی

کیفکو

ناهید بوداغی

توسعه فرد و بهبود عملکرد سازمانی

کیفکو

هفته جهانی کوچینگ و ایران

فدراسیون جهانی کوچینگ ICF با هدف تجلیل از توان کوچینگ این هفته را انتخاب کرد.

هفته بین‌المللی کوچینگ در سال ۱۹۹۹ توسط جری اودلسون پیشنهاد شد تا بر اهمیت استفاده از خدمات یک کوچ صاحب صلاحیت و تأیید شده تأکید کرده، در طول این هفته، به تجلیل از پیشرفتهای فرایند کوچینگ بپردازند. پیشینهٔ برگزاری رویداد هفته بین‌المللی کوچینگ در ایران نیز به سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲  و زیر نظر چپتر ایران باز میگردد که با برگزاری وبینارهای تخصصی به صورت آنلاین نسبت به تجلیل این هفته اقدام کرده است.

 

ثبت کوچ‌ جدید

تصویر شما (حداکثر 300*300 پیکسل و با فرمت jpg,png)

اطلاعات تماس

در کنار شما هستیم...

تلفن

۰۹۱۰۰۰۴۶۳۷۰

آدرس

تهران، چهار راه ولیعصر، ساختمان دکتر حسابی

ثبت نام کوچ

فرم ثبت نام کوچ های داوطلب ارائه خدمت

ثبت نام مراجع

ثبت نام  هموطنان  برای  آشنایی با کوچینگ

همکاری داوطلبانه

فرم ثبت نام برای حضور داوطلبانه در تیم رویداد