اخبار

کوچینگ تحصیلی

✨کوچینگ تحصیلی یا Educational Coaching نوعی از کوچینگ است که طی آن تلاش می شود عملکرد تحصیلی مراجع به نحوی که خود میپسندد ارتقا یابد.

ادامه مطلب...