💠 گردهمایی هفته کوچینگ استان گیلان

رونق جدید در راه توسعه

در سالی که گذشت، گردهمایی هفته کوچینگ استان گیلان به وحدت و یکپارچگی نرسیده بود. اما از آن زمان، با تصمیم گیری جمعی از کوچ‌های استان، شاهد آغاز یک فصل جدید در فعالیت‌های استان گیلان هستیم.

از تعداد تقریبی 7 نفر عضو فعال در سال ۱۴۰۲، به تعداد 40 نفر عضو فعال در گروه استان گیلان رسیده‌ایم و این روند رشدی پایدار دارد. با برگزاری پنج جلسه آنلاین و دو گردهمایی حضوری، از تجربیات و هم افزایی نظرات بهره بردیم.

در گام بعد، با نظر کوچ‌های استان، تصمیم به تشکیل مجمع یا شورای یکپارچه کوچینگ در استان گیلان گرفته شد. که این تصمیم در یک گردهمایی حضوری و آنلاین به تاریخ 18 اسفندماه 1402 مورد بررسی اولیه قرار گرفت و نخستین اعضا آن تعیین شدند.

هدف ما از این تلاش‌ها، ترویج فرهنگ کوچینگی و افزایش آگاهی عمومی درباره ماهیت و پتانسیل های کاربردی و اثر بخش کوچینگ در سطحی فراگیر در استان گیلان است. با توجه به توانمندی و پتانسیل کوچ‌های گیلان، قصد داریم تا با برگزاری رویدادهایی هم گرا هم آوا هم افزا با هفته کوچینگ ایران و دیگر فعالیت های نوگرا ضمن حضوری همگرا در جوامع مخاطبین هدف، نقشی مؤثر در خلق آگاهی ، آفرینش باور به توانمندی، راهبری اصلاح، بهبود و رشد و تحول جامعه داشته باشیم.

کانال تلگرام هفته کوچینگ استان گیلان

پیج اینستاگرام هفته کوچینگ ایران

راه ارتباطی نماینده استان گیلان آقای رضا امیری