بهار مازندرانی

بهار مازندرانی، تحلیلگر و کوچ کسب و کار

رویدادها

طراحی و پیاده‌سازی با ❤️ توسط آژانس خلاقیت سکو